Moderna
koncept
& gediget
hantverk

Habo Träfo

För oss handlar det inte bara om att du ska komma i mål med dina inredningsprojekt. Det handlar om att skapa något starkt och hållbart – något prisvärt som skapar affärsnytta. Låt oss visa dig vägen dit.

Med planering, ett gediget hantverkskunnande och flexibilitet har vi alla förutsättningar som krävs för att åta oss helheten – från inköp av material till färdigställande av kompletta produkter och unika lösningar för dina projekt.

Läs mer om oss

Kundcase

Se alla

Vi är med

från idé

till färdig lösning