Maskinarbete

& genuint hantverk

Vi projekterar, konstruerar och producerar kompletta, kundanpassade inredningar och produktexponeringssystem. Vi är med hela vägen
– från idé till färdig lösning. Antingen konstruerar vi från grunden eller utför produktionen efter dina ritningar.

Med lång erfarenhet i ryggen, effektiva inköpskanaler och ett brett leverantörsnätverk står vi starka i vår förmåga att sy ihop projekt
– och att producera på korta ledtider.

Produktion

Med ena benet i ett gediget hantverkskunnande, vilar det andra i moderna koncept och innovativ produktion. För att kunna utveckla effektiva och smarta inredningslösningar sker all produktion i en modern tillverkningsmiljö. Vår maskinpark i Habo består av formatsåg, fanérpress, kantlistmaskiner, CNC-maskiner, maskiner för specialprojekt och en automatiserad lackanläggning. Vi investerar kontinuerligt i maskinparken för att kunna optimera produktionen och utveckla nya smarta inredningslösningar.

Historia

Vi har tillverkat butiksinredning och exponeringsställ i över 20 år, även om vår historia sträcker sig längre bak än så. Till ett garage, år 1983. Där började bröderna Jan Gårlin och Thomas Karlsson, med en samlad palett av kunskap kring trä och dess hantverk, tillsammans tillverka hjälpmedel i trä. Detta lade grunden för Habo Träfo. Efter några år började man även tillverka exponeringsprodukter, och verksamheten började formas till vad Habo Träfo är idag – ett innovativt nischföretag inom träbearbetning och inredning. Under resans gång har en själ som andas trä och hantverk samspelat med innovation och utveckling. Något som fortfarande lever kvar.

I augusti 2023 förvärvades Habo Träfo av Ventyr Invest, ett Jönköpingsbaserat investmentbolag som ingår i Solidum Group och tillsammans kommer att driva vår utveckling framåt.

Kvalitét och miljö

Att erbjuda god design av hög kvalitet med hänsyn till miljön är något som präglar, och alltid har präglat, Habo Träfo. Det är inte bara en målsättning, det efterlevs i praktiken. För vi menar att ett väl genomfört projekt är beroende av ett brett kvalitets- och miljötänk. Därför arbetar vi med miljömärkta material och väljer leverantörer som arbetar utefter samma målsättningar inom hållbarhet. Dessutom sparas spillbitar till eftermarknaden i vårt plocklager.

Vi ingår i

Ventyr Invest

Läs mer om ventyr invest